WYDRUKI CAD, MAPY

  • format od A4 do A0++
  • druk czarno-biały i kolorowy
  • rozdzielczość druku: 2880×1440 DPI
czarno-białe kolor kreska kolor 30% mapa kolor 60% mapa kolor 100% mapa
A4 (210x297mm) 0.25 zł 1.00 zł 1.00 zł 1.50 zł 2.00 zł
A3 (297×420 mm) 1.00 zł 2.00 zł 3.00 zł 3.00 zł 3.00 zł
A2 (420×594 mm) 2.50 zł 6.00 zł 8.20 zł 14.20 zł 20.40 zł
A1 (594×841 mm) 4.90 zł 11.90 zł 16.30 zł 28.30 zł 40.80 zł
A0 (841×1189 mm) 9.70 zł 23.70 zł 32.60 zł 56.60 zł 81.60 zł

* cena brutto